Заместители на модалните глаголи

Заместителите на модалните глаголи са нужни ,когато съответният модален глагол няма форма за определено глаголно време- например бъдеще или минало. В такива случаи използваме техни заместители.

модален глагол/ заместител
CAN /BE ABLE TO
MAY/ BE  ALLOWED TO
MUST/ HAVE TO ,BE SUPPOSED TO

Examples:
сегашно време минало време
He can do it. He could do it .
(Той може да го направи); He was be able to do it.
(Той можа да го направи)

бъдеще време
He will be able to do it. (Той ще може да го направи)

Ето и пример с  must:
Сегашно време/ минало време
He must do it.  He had to do it.
(Той трябва да го направи) (Той трябваше да
го направи)

бъдеще време
He will have to do it. (Той ще трябва да го направи)

РЕГИСТРАЦИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *