ЗА ВРЕМЕНАТА И ВЪПРОСИТЕЛНИТЕ ДУМИ В АНГЛИЙСКИЯ

Много често, за да определим кое е времето в даден въпрос трябва просто да запомним кои въпросителни думи с кои времена се използват.

Compare when….?( + past simple) and how long….?(+ present perfect):

For example:

A: When did it start raining?
B: It started raining an hour ago/ at 1 o’clock

A: How long has it been raining?
B: It’s been raining for an hour/ since 1 o’clock

For example:

A: When did Joe and Carol first meet?
B: They first met a long time ago/ when they were at school

A: How long have they known each other?
B: They’ve known each other for a long time/ since they were at school.

We say ‘It’s ( a long time/ two years) since something happened’:

For example:
It’s two years since I last saw Joe ( = I haven’t seen Joe for two years)
It’s ages since we went to the cinema. ( = We haven’t been to the cinema for ages)

You can ask ’How long is it since…?’:

For example:
How long is it since you last saw Joe? (= When did you last see Joe?)
How long is it since Mrs Hill died? (= When did Mrs Hill die?)

You can also say ‘It’s been (= It has been)………since………….’:
For example:
It’s been two years since I last saw Joe.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?