ЗНАЕМ ЛИ ПОНЯКОГА КАКВО КАЗВАМЕ – ВТОРА ЧАСТ

Ето, че отново настъпи лято и всички са настроени за почивки и екскурзии. Какво ли са Ви приготвили те – просто почивка, вълнуващи преживявания или голяма доза романтика.  И в случай, че се впуснете в красив флирт с англоговорящи особи, може би е добра идея да се запознаете с най-смешните романтични изказвания включени в топ 10.

Top 10 Most Romantic Mistakes

10. I fell in love with her the first time I sawed her.

SAW

[sɔ:]

I. вж. See – форма за минало време на глагола see

IV. v (sawed, sawed, sawn) режа/нарязвам/отрязвам с трион, режа се с трион

9. He had such a worm heart.

WORM

[wə:m]

I. 1. червей, глист (и прен.)

WARM

[wɔ:m]

I. 1. топъл (и за цвят)

8. We were two sheeps passing in the night.

SHEEP

[ʃi:p]

1. овца (и прен.)

2. рl паство

7. We have hated each other for so long. I want to borrow the hatchet.

BORROW

[‘bɔrоw]

v заемам, вземам назаем (napu и пр.)

HATCHET

[‘hætʃit]

n брадвичка, секирка, томахавка

to bury the HATCHET сключвам примирие/мир, слагам край на вражда

6. My dentist makes me blush twice a day.

BLUSH

[blʌʃ]

I. 1. зачервявам се, червя се, изчервявам се (at, for)

BRUSH

[brʌʃ]

I. 1. четка (за метене, миене, чистене, рисуване, бо. ядисване и пр.)

2. четкане, изчеткване

5. I don’t know if he will propose, but I am expecting.

to be EXPECTing за жена чакам бебе, бременна съм

EXPECT

[iks’pekt]

1. очаквам

4. I have something exciting to tell you.
My girlfriend and I got enraged last night!

ENRAGE

[in’reidʒ]

v разярявам, вбесявам

*

ENGAGE

[in’geidʒ]

to become/get ENGAGEd сгодявам се

3. The groom was wearing a very nice croissant.

CROSS

[krɔs]

I. 1. кръст (и прен.)

CROISSANT

[krəsant]

кроасан

2. He lifted the veal off her face and gave her a big kiss.

VEAL

[vi:l]

1. телешко месо

[veil]

I. 1. воал, воалетка, було, фередже, яшмак, покривало (особ. за глава)

1. I think she is really glad she got marinated.

MARINATE

[‘mærineit]

мариновам

MARRY

[‘mæri]

I. 1. женя, оженвам, омъжвам (to за), венчавам, бракосъчетавам

to get married

Ето, че отново настъпи лято и всички са настроени за почивки и екскурзии. Какво ли са Ви приготвили те – просто почивка, вълнуващи преживявания или голяма доза романтика. И в случай, че се впуснете в красив флирт с англоговорящи особи, може би е добра идея да се запознаете с най-смешните романтични изказвания включени в топ 10.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?