ЗНАЕМ ЛИ ПОНЯКОГА КАКВО КАЗВАМЕ – ТРЕТА ЧАСТ

Ето и останалата част от така наречената “Романтична комедия” или “Комедия от грешки”, съдържаща най-интересните изказвания получени вследствие от малки лингвистични грешки допускани неволно от хора, изучавали английски като втори чужд език.

I can usually know when he is lying
Because he starts to breed a little faster.

BREED

[bri:d]

I. 1. раждам, размножавам се. въдя (се), плодя (се), имам поколение

 

BREATHE

[bri:ð]

1. дишам

I think she wants to spit up with me.

SPIT

[spit]

III. 1. плюя, храча

to SPIT on/upon прен. плюя на

 

 SPLIT UP

[splitʌp]

I

разделям (се)

We were lovers,
but now she is my biggest enema!

ENEMY

[‘enimi]

1. неприятел, враг, противник (of, to)

 

ENEMA

[‘enimə]

1. клизма

2. иригатор

My relationship with my
ax girlfriend was so painful.

AX/AXE

[æks]

I. 1. брадва, секира, топор

 

EX

[eks]

IV. n разг. бивш съпруг/съпруга

I am so eager to mate you!

MEET

[mi:t]

I. 1. срещам (се с), срещам (е) се, събирам (е) се

 

MATE

[meit]

оженвам (се) (с или без with)

 

2. чифтосвам, съешавам, съвокуплявам се

Please execute me for being late.

EXECUTE

[‘eksikju:t]

5. екзекутирам

 

EXCUSE

[iks’kju:z]

I. 1. извинявам, прощавам, оправдавам

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *