Има ли разлика между every day and everyday?

Everyday is an adjective meaning „daily.“

Every day is a time expression meaning „each day“ or „regularly.“

Examples

Note the difference in the following sentences:

1. Jane goes to class every day (each day)

2. Jane has an everyday class. (a daily class)

Common Errors

The most common error is writing „every day“ as one word (everyday) as in the following sentences:

1. I used to jog three miles everyday (Incorrect)

2. I used to jog three miles every day. (Correct)

teacher_veselina

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?