Каква е разликата между clean и clear?

Това е един въпрос, който възниква винаги в първите часове на нивото Fast Start  4.

Мисля, че е подходящо да изясня основната разлика в значението на тези два глагола.

 

What’s the difference between clean and clear?

v  CLEAR – verb, to remove or get rid of whatever is blocking or filling something, or to stop being blocked or full.

·         It took several hours to clear after the accident.

·         I’ll make the coffee you clear the table.

·         Could you clear your things off/from the sofa?

 

v   CLEAN – verb, to remove dirt from something.

·         I’m going to clean the windows this morning.

·         You should always clean your teeth after meals.

·         Would you clean the fingermarks from/off the door?

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?