‘Как да се изразя най-точно?’-продължение

Продължавам с темата  ‘Как да се изразя най- точно?’  и  по- точно – думи в  английския  със  значение отказвам се, отказ, отхвърлям:

 

to refuse– отказвам

We asked him for help but he refused.

He refused to sign the cheque.

I was refused a visa.

refusal– отказ

to give up /smoking; the idea of/ отказвам се от

to reject – /an offer/ отхвърлям

rejection–  отказ, отхвърляне

to deny– опровергавам, отричам, отхвърлям /обвинение/, отказвам на молба

He denied the charge/accusation/.

He denied having been there.

She denies her children nothing.

to be denied admittance

denial– отказ

to repudiate – отхвърлям, отказавм да приема

to repudiate an old friend/ the authorship of an article

repudiation– отхвърляне, отричане, отритване

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?