КАК ДА СЪЧЕТАЕМ ПОЛЕЗНОТО С ПРИЯТНОТО

Вие имате огромното желание да осъвършенствате познанията си по английски език и да обогатите речниковия запас който използвате. За съжаление нямате много свободно време, или всички текстове които намирате са прекалено дълги, сложни или скучни. Езикът е оръжие, което може както да разплаква, така и да разсмива и забавлява. Може ли човек да се забавлява и да изучава език едновременно? Предлагам Ви да опитате с малко вицове и забавни истории, събрали мъдростта и глупостта на вековете, които могат да ви развеселят и поучат.

Разгледайте автобиографията на младежа, който желае да постъпи като служител в Mc. Donalds. Неговите биографични данни се отличават със своята уникалност и неповторимост. Вие бихте ли го наели???

CURRICULUM VITAE

This is an actual job application a 17 year old boy submitted at a McDonald’s fast-food establishment in Florida… and they hired him because he was so honest and funny!

NAME: Greg BulmashI was fired.
SIGN HERE: Aries.

SEX: Not yet. Still waiting for the right person.

DESIRED POSITION: Company’s President or Vice President. But seriously, whatever’s available. If I was in a position to be picky, I wouldn’t be applying here in the first place.

DESIRED SALARY: $185,000 a year plus stock options. If that’s not possible, make an offer and we can haggle.

EDUCATION: Yes.

LAST POSITION HELD: Target for middle management hostility.

SALARY: Less than I’m worth.

MOST NOTABLE ACHIEVEMENT: My incredible collection of stolen pensл
REASON FOR LEAVING:

HOURS AVAILABLE TO WORK: Any.

PREFERRED HOURS: 1:30-3:30 p.m., Monday, Tuesday, and Thursday.

DO YOU HAVE ANY SPECIAL SKILLS?: Yes, but they’re better suited to a more intimate environment.

MAY WE CONTACT YOUR CURRENT EMPLOYER?: If I had one, would I be here?

DO YOU HAVE ANY PHYSICAL CONDITIONS THAT WOULD PROHIBIT YOU FROM LIFTING UP TO 50 LBS?: Of what?

DO YOU HAVE A CAR?: I think the more appropriate question here would be „Do you have a car that runs?“

HAVE YOU RECEIVED ANY SPECIAL AWARDS OR RECOGNITION?: I may already be a winner of the Publishers Clearing house Sweepstakes.

DO YOU SMOKE?: On the job no, on my breaks yes.

WHAT WOULD YOU LIKE TO BE DOING IN FIVE YEARS?: Living in the Bahamas with a fabulously wealthy dumb sexy blonde super model who thinks I’m the greatest thing since sliced bread. Actually, I’d like to be doing that now.

DO YOU CERTIFY THAT THE ABOVE IS TRUE AND COMPLETE TO THE BEST OF YOUR KNOWLEDGE?: Yes. Absolutely.

 

 

 

 

ESTABLISHMENT

[is’tæbliʃmənt]

1 учреждение

 

SUBMIT

[səb’mit]  

1. mредавам (документ и пр.)

 

HIRE  

[haiə]

наемам някого на работа

 

TO APPLY FOR A JOB

[ə’plai]

кандидатствам за работа

 

PICKY

[‘piki]

придирчив

 

HAGGLE

[‘hægл]

1. пазаря се (with someone ahout/over something

 

TARGET

[‘ta:git]

1. цел, мишена

 

MIDDLE MANAGER

[midl ‘mænidʒə]

управител от средно управленско ниво

 

HOSTILITY

[hɔ‘stiliti]

1. враждебност, неприязън, омраза

 

ACHIEVEMENT

[ə’tʃi:vmənt]

1. постижение, преч. подвиг

 

AVAILABLE

[ə’veiləbl]

1. на разположение

 

CURRENT

[‘kʌrənt]

1. текущ, сегашен

 

EMPLOYER

[em’plɔiə]

1. работодател

 

PROHIBIT

[prə’hibit]

1. забранявам

 

AWARD

[ə’wɔ:d]

I. v присъждам, отсъждам (награда, дял, наказание), награждавам (with), давам, отпускам (стипендия и пр.)

 

II. 1. награда, стипендия

 

RECOGNITION

[,rekəg’niʃn]

3. признание, изразено внимание (за добра работа)

 

SWEEPSTAKE

[‘swi:psteik] – рl лотарийно залагане, тотализатор

 

CLEARING-HOUSE

[‘kliario.haus

1. фин. централно банкерско учреждение за уравняване на клирингови сметки

 

2. централна организация за събиране, класифициране и разпращане на информация и пр

 

FABULOUS 

баснословен

 

WEALTHY

[‘welθi]

1. богат, охолен, заможен

 

DUMB SEXY [dʌm ‘seksi]

ужасно сексапилен

 

SLICED BREAD  

[slaist bred]

нарязан хляб

 

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?