Как ще преведем на български език израза: bring home the bacon?

Definition:

to make money to support the family –печеля пари за да поддържам семейството
Example:

My dad works hard to bring home the bacon.

Можете ли да дадете други примери за интересни изрази?

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?