Малко лексика

Днес реших да бъда кратка и бърза в публикациите и именно поради тази причина реших да ви запозная с думите за ‘бърз’ в английския език:

 • rapid pulse- бърз пулс
 • a rapid river- бързоструйна река
 • a rapid/ quick worker- бърз/сръчен работник
 • a rapid/quick succession- бърза последователност
 • rapid-fire questions- скорострелни въпроси
 • rapid growth- бърз растеж
 • a quick/fast train- бърз влак
 • a quick pace- бърза стъпка
 • quick-step- вид танц
 • quick-tempered- избухлив
 • a fast horse- бърз кон
 • a fast driver- бърз шофьор
 • a fast talker/speaker- бързоговорещ човек
 • a swift revenge- незабавно отмъщение
 • swift-footed- бързоног
 • swift-handed- сръчен, чевръст
 • a prompt answer- бърз, навременен

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?