Матури по български език и литература – дати и график

Графикът за организирането  и провеждането на държавните зрелостни изпити по български език и литература, определени със заповед на  министъра на образованието, младежта и науката са следните:

Сесия май – юни:

21 май 2013 г.
08,00 ч.
Втори ДЗИ
23 май 2013 г.
08,00 ч.
ДЗИ по желание на ученика
в периода 27 май 2013 г. – 05 юни 2013 г.

Сесия август – септември:

29 август 2013 г.
08,00 ч.
Втори ДЗИ
30 август 2013 г.
08,00 ч.
ДЗИ по желание на ученика
в периода 02 септември 2013 г. – 09 септември 2013 г.

График на  дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през  учебната  2012 г. – 2013 г.:

Сесия май – юни:

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията  в софтуерния продукт
11.03.2013 г. – 22.03.2013 г.
Допускане до ДЗИ
до 17.05.2013 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
до 17.05.2013 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
до 17.05.2013 г.
Оценяване на изпитни работи
22.05.2013 г. – 07.06.2013 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ
до 10.06.2013 г.

Сесия август – септември:

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ
08.07.2013 г. – 19.07.2013 г.
Допускане до ДЗИ
до  16.08.2013 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
до 27.08.2013 г.
Оценяване на  изпитните работи
30.08.2013 г. – 10.09.2013 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ
до 13.09.2013 г.

 

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?