Наречия и прилагателни имена

Някои наречия имат същата форма , както съответното прилагателно, например: long, far, little, much, straight, low, fast, hard.

Някои наречия имат две форми – една, която съвпада със съответното прилагателно, и друга, която завършва на -ly. Двете форми обикновено имат едно и също значение:

The ship arrived safe(ly).

She bought it cheap(ly).

При следните наречия двете форми имат различни значения:

hard – усилени, много                         hardly – едва

late – късно                                                lately – напоследък

near – близо                                              nearly – почти

short – късо                                              shortly – скоро

pretty – доста                                         prettily – хубаво

Прилагателно                       Наречие                                      Наречие с окончание -ly

This pencil is hard. She studies hard. He can hardly move.

It was late autumn.                  She came home late. He has not been well lately.

She is pretty. It is pretty dark.                                They were prettily dreassed.

РЕГИСТРАЦИЯ

2 коментара към “Наречия и прилагателни имена”

Коментарите са изключени.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?