Нов курс в бизнес английски

От 13.04 стартира нов модул в нашия Онлайн курс по английски език (Бизнес план) – Start Meaning Business. Тези часове по бизнес английски са предназначени за потребители стартиращи в материята от по-ниско ниво. Курсът започва преговор на основни понятия от ниво Elementary A2, но след първите 5 урока покрива изцяло граматиката и лексиката от ниво Pre-Intermediate-B1. Лексиката е бизнес ориентирана , с разговорна насоченост.  Във всеки урок има упражнения са слушане ,отново на бизнес тематика, както и упражнения развиващи умения за писане на бизнес писма,е-mails, доклади.
Курсът е от 20 посещения в рамките на 10 седмици (при посещения два пъти в седмицата от 19:00 до 21:15ч. или понеделник и сряда – виж разписанието).  След приключването си курсът започва от начало.

Завършвайки този курс Вие ще можете:

Разбиране при слушане – Разбирам основните идеи във всекидневната реч по познати теми, използвани на работното място, в училище, през свободното време и т.н. Разбирам основната идея на радио – или телевизионни програми на актуални теми, или въпроси от личен или професионален характер, когато речта е сравнително бавна и ясна.
Разбиране при четене – Разбирам текстове, които съдържат предимно всекидневна или свързана с работата лексика. Разбирам пожелания, чувства и събития в писмен текст.
Говорене, речево общуване – Справям се с повечето възникнали ситуации по време на пътуване в страната, в която се говори съответният език. Дори без предварителна подготовка се включвам в разговор на позната тема от личен характер или свързана с всекидневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване и актуални събития).
Спонтанна реч – Описвам своя опит, мечти, надежди и амбиции. Накратко посочвам причини и обяснявам мнения и планове. Разказвам случка или предавам сюжета на книга или филм; описвам своите впечатления.
Писане – Съставям свързан текст на теми, които са познати или от личен интерес. Съставям обикновено писмо, което описва личния ми опит или впечатления.

Теми в курса Start Meaning Business:

Start Meaning Business

1.Numbers
2.Time
3.Money
4.Making contacts
5.Work
6.Getting a job
7.Careers
8.Talking about jobs and work
9.International fairs
10.Travel
11.The Art of advertising
12.Products and services
13.Solving problems
14.Smart devices
15.The web
16.Business online
17.Cultures
18.Thinking globally
19.Business terminology
20.New businesses

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?