подчинителни съюзи за време

Съюзи: al + infinitivo, изразява едновременност – Al abrir el garaje vi que me habían robado el coche.
antes de + infinitivo изразява предходност:Antes de conocer a mi mujer, la vida me parecía fea.
nada más + infinitivo;sólo + infinitivo изразяват непосредствена следходност: Nada más sentarse a la mesa lo llamaron al teléfono.
¡Hombre, qué alegría! – le dijo sólo entrar.
después de + infinitivo изразява следходност: Después de terminar la carrera me fui a Ecuador.
hasta + infinitivo изразява край: Me quedaré en Innsbruck hasta terminar la carrera.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по испански език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?