Презентация на сайта на WEBIT

Калин Колевски представя сайта. Нещо ново за България като изложение, като платформа. Това е всъщност сайтът на изложението. Лектори в сайта са водещи мениджъри в световноизвестни фирми. Идеята е да не е просто изложение, но да е една платформа за всички в областта. Концепцията е той да бъде не просто място за информация в изложението, но да даде възможност на компаниите в бизнеса да комуникиран помежду си, да се представят, да рекламират. Постигнато е чрез секцията „Общност“. Място, в което всяка фирма може да представи своя бизнес и да комуникира с другите участници. Специфичното е, че на сайта всеки може да направи своя профил и да се възползва от трафика, за да запознае другите със своите услуги и продукти. Медийни партньори са много медии.

ПРедоставя програмата на изложението – лектори, събития, посетители. Всеки може да предостави своята индивидуална програма. Може предварително да се направи програмата на изложението от всеки един. Но.. това в момента не е активно. Е, ще почакаме.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?