Продължаваме с темата как да изразяваме бъдеще

Продължаваме с тема бъдеще и начини да го обозначим. След като овладяхте(нещо, в което не се и съмнявам) present simple for timetables и present continuous for future arrangements, време е да ви затрудня с два нови начина – will + infinitive и to + going to + infinitive

I . Will (‘ll)

For example:

Sue is talking to Helen:

Sue: Let’s have a party.

Helen: That’s a great idea. We’ll invite lots of people.

We use will when we decide to do something at the time of speaking. The speaker has not decided before. The party is a new idea

decision now

I will…………

past now future

II. to be + going to + infinitive

For example:

Later that day, Helen meets Dave:

Helen: Sue and I have decided to have a party. We’re going to invite lots of people.

We use to be + going to + infinitive when we have already decided to do something. Helen had already decided to invite lots of people before she spoke to Dave.

decision before

I am going to…

………

past now future

Compare:

For example:

‘Gary phoned while you were out.’ ‘OK. I’ll call him back.’

‘Gary phoned while you were out.’ ‘Yes, I know. I’m going to call him back.’

For example:

‘Ann is in hospital.’ ‘Oh really? I didn’t know. I’ll go and visit her.’

‘Ann is in hospital.’ ‘Yes, I know. I’m going to visit her this evening.’

To be continued……………

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?