Род на съществителните II

…. Продължавам с точка 2.

2. Съществителни, чийто род не е мотивиран.

Тях можем условно да разделим на две групи – (1) лесни за запомняне,  защото са по модел  (а)  и (b)   и  (2 ) по-трудни за запомняне, защото  всяко е само за себе си (c), (d), (e)

а) От мъжки род са думи, които завършват

 • на -о el piso, el campo, el escritorio

изключение:  la moto, la mano, la foto, la radio

 • на    -ma, -pa, – ta и са от гръцки произход –  el planeta, el mapa, el tema, el esquema, el problema
 • -tor, -dor, -sor el comedor, el factor, el televisor, el secador
 • -ón el jabón, el carbón
 • ión el  avión,  el camión

b) от женски  род са думи, които завършват на

 • -ión, -ción, -tión, -sión la región, la opinión, la información, la  cuestión,  la pasión
 • -a la carta, la idea, la novela

изключения:   el día, el sofá

 • -dad, -tad la bondad, la edad, la oportunidad, la sociedad, la cidad
 • -tud la juventud, la longitud
 • -ez la  vejez (старост), la honradez (честност), la palidez  (бледост)
 • -icie la superficie (повърхност)
 • -umbre la muchedumbre (навалица), la cumbre (връх)
 • -itis la faringitis, la celulitis

c) съществителни, които нямат специфично окончание за род   (учи се всяко отделно)

el sol,   el amor,   el  tapiz,  el valle,  el  análisis, el corazón

la flor,  la sal,  la calle, la crisis, la razón

d)  Думи,  с един и същи корен, които имат различно значение в зависимост   от рода си

el punto, la punta

el suelo, la suela

el ramo, la rama

e)  Думи, които съвпадат по форма, но имат различно значение в зависимост от рода си  (коментирано вече)

el capital,  la capital

el orden,  la orden

el cometa,  la cometa

el pendiente,  la pendiente,       etc

…. остава точка 3 ….  скоро …..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Предстоящи уроци

Днес 19:00 – 21:00

B1 Intermedio
Teacher: Albena

aula virtual N1 |

Утре 19:00 – 21:00

A2-2 Intermedio Inferior
Teacher: Albena

aula virtual N1 | LECCIÓN 16

22.06.2019  17:00 – 19:00

Съботно-неделен курс А1
Teacher: Albena

Съботно-неделен курс А1

23.06.2019  10:00 – 12:00

A1, А2, В1
Teacher: Albena

aula virtual N1 | Преговор