Само в единствено число … Singularia tantum

Като продължение на темата – думи на испански език, които се използват само в множествено число – сега ви предлагам и другата възможност, а именно  т. нар.  Singularia tantum – Само в единствено число

Само в единствено число,  например, са

1. Някои думи

el cenit – зенит

el caos – хаос

la sed – жажда

2.  Съществителни събирателни

la gente – хора   (въпреки, че в разговорния език все по-често се чува и las gentes)

el dinero – пари

3. Вещества

la plata – сребро

el oro – злато

el cobre – мед

el silicio – силиций,  etc.

4. Абстрактни съществителни

la belleza – красота

5. Названията  на науките и изкуствата

la física – физика

la química – химия

la historia –  история

la medicina – медицина;  (в множ. число значението е друго las medicinas – лекарства)

la pintura – изобразително изкуство,  etc.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Един коментар към “Само в единствено число … Singularia tantum”

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци в курс по испански език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?