Само в множествено число … Pluralia tantum

Както във всеки друг език, така и  в испанския език,  има думи,  които се използват само в  множествено число.  Tова се означава с  т. нар.   Pluralia tantum (от лат.)   В речниците се съкращава  plt

Например:    gafas, f    plt

Ето едни от често използваните думи,   само в множествено число:

Съществителни и мена:

las   gafas –   очила;

las vacaciones – вакация, отпуска;

(en )  las afueras  – покрайнини, околности;

los víveres – храна, припаси, хран. провизии;

las andas – носилка;

los celos – ревност

las tinieblas – мрак;  невежество;

los bolos – кегли;

Институции:

las Cortes – Испанският парламент;

Correos – Пощеснка служба

Bomberos – Противопожарна служба

Геогрaфски  названия:

Los Estados Unidos  – САЩ

Los Pirineos – Пиринеи

Los Andes – Анди

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по испански език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?