сегашно просто и сегашно продължително време – задаване на въпроси

Тъй като в българският език няма съответстващо време на сегашно продължително,което е характерно за английския език,много често се греши при задаването на въпроси в тези две времена.
При сегашно продължително въпросите се задават чрез инверсия-спомогателният глагол преминава в началото на изречението.
He is sleeping./ Is he sleeping?
А при сегашно просто време за да образуваме въпрос добавяме спомагателния глагол DO,за трето лице-DOES.
You speak English./Do you speak English?
Does she speak English?

РЕГИСТРАЦИЯ

Един коментар към “сегашно просто и сегашно продължително време – задаване на въпроси”

Коментарите са изключени.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?