Трудното преизказване

Преизказването първоначално изглежда доста объркано за изучаващите английски. Трудно се помни смяната на „today“ с „that day“, „here“ с „there“ и други. Само с много упражнения се преодолява втората трудност при преизказването – смяната на времената. Винаги трябва да помним правилото – едно време назад. И накрая идва третият проблем  при преизказването – изправяне на словореда при въпросите- Where were you? – She asked  me where I had been. Макар и да е комплицирана категория, преизказването не е нещо непреодолимо и ако правилата се осмислят добре и се прилагат правилно, всичко си идва на място.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?