Удължиха крайния срок по „Аз мога повече” и по „Аз мога”

Агенцията по заетостта съобщи, че се удължава крайният срок за обучение по схема „Аз мога повече”. В интернет сайта на агенцията е публикуван следния текст:

С оглед пълноценна организация на обученията по схема “Аз мога повече“, от 19.12.2011 се удължава крайният срок на провеждане на обученията до 31.10.2012 г. и срокът на действие на проекта до 31 декември 2012 г.”

Очаква се в средата на 2012 г. за програмата да бъде осигурено още финансиране от близо 40 млн. лв. за обучение на нови 50 000 души, твърди в. „Сега”.

Удължава се и предишната схема – „Аз мога” – до края на 2013 г., също с аргумента всички одобрени да притежават възможността да завършат курсовете си.

РЕГИСТРАЦИЯ