Успехът на рекламната кампания в интернет

Веселин Ангелов „Гемиус“ България

Защо да мерим ефекта?

Данните за различните интернет кампании, предоставяни от пъблишърите, не позволяват обективен анализ, защото данните за импресии и кликове не предоставят и бегла представа на рекламодателя до каква аудитория е стигнала кампанията. Например ако един банер е излъчен 1000 пъти, това не означава, бе е бил видян от 1000 потребителя. Информацията е предоставена от пъблишърите не от трета, независима страна. Това предизвиква конфликт на интереси, тъй като уеб сайтовете трябва да оценят сами себе си.

Дори и при коректна и съпоставима информация от различните пъблишъри – анализът пак е невъзможен, защото събраната от различните пъблишъри информация не може да бъде анализирана обобщено. Това, че рекламната форма е показана в сайт А на 100 потребители и в сайт Б също на 100, не означава общо 200, защото има припокриване на аудиториите.

Измерването на рекламните кампании се определя в три различни модула – количествени, социодемографски и ефективност.

Количествено измерване на една кампания. Колко са потребителите? Един ситиар, но не на база импресии, а на база това колко от потребителите всъщност са кликнали. Кънвършън рейд дава колко от хората не са кликнали на хикса, а наистина са посетили страницата. Какво се е случило с човека, дошъл в таргет пейджа, дали е свършил това, за което сме го поканили. Поствю екшъните – когато човек, изложен на кампанията не е кликнал първоначално, но се е възползвал от таргет пейджа.

Какво още ни казват данните? Можем да анализираме правилно ефективността на рекламните форми.

До каква аудитория е достигнала кампанията? Този анализ ще поможне на рекламодателя на оцени доколко добре е била планирана кампанията спрямо целевата група на продукта. Модулът дава възможност да се разграничат параметрите на кампанията като цяло от тези, постигнати при целевата група.

Да анализира ефекта от цялата кампания? Както сички знаем, в атрадиционните медии нямаме възможност да кликнем върху никоя рекламна форам. Това не прави рекламата по-малко успешна. Не е ли погрешно тогава да се оценява само по клика, а според това доколко е изпълнила целите си. Това, което се прави е да се замерват показатели преди и след кампанията чрез интервюта. От разликите в отговорите се измерва разликата в показателите на кампанията. Тук се постига ефект не само от онлайн-рекламата, но и от цялостната реклама на продукта.

Да направим предварителен тест на криейтивите, които ще участват в кампанията ни, защото ще спестим пари от повишения ефект от кампанията. На целевата група ще бъде предоставен криейтив, който предизвиква възможно най-положителни емоции към марката. Можем да направим тест, за да разберем в какво се заглеждат хората, къде кликват. Можем да чуем мненията за различните криейтиви.

Защо да ни е грижа за ефекта от нашата кампания? Клиентът ще получи максимума от инвестицията си. Ще покажете, че сте загрижени да оптимизирате неговите пари. Ще покажете, че сте иновативни и работите с новите решения, за да предлагате по-високо качество на това, което предлагате.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?