Предстоящи уроци по немски език

Онлайн курс по немски език Проведени уроци: 7892

В нашите курсове по немски език учите с онлайн уроци с учители на живо. Всеки абонамент за Кабината предоставя достъп до всички предстоящи уроци в курса по немски, както и до всички останали уроци във всички курсове. Няма ограничения в броя на уроци на ден, който можете да посетите, както и в колко нива ще посещавате уроци.

Всеки проведен урок остава на запис. Ако пропуснете урок, можете да го гледате на запис. На ваше разположение ще бъдат и хиляди други записи на изминали уроци и цели нива. 

За да говорите с учителите са ви необходими слушалки с микрофон. Можете да участвате и само като слушател.

Ако желаете да учите с индивидуални уроци, влезте във вашия профил и отидете на профила на конкретен учител, за да създадете или предложите уроци в удобно за вас време. Учители в Кабината.

Всеки урок има кутия с информация – час и дата на урока, тема, ниво и учител. Около 10 минути преди началото на урока, в кутията ще се появи бутона ‘Класна стая‘ – натиснете бутона и ще заредите приложението за вход в класната стая, откъдето влизате в урока с един клик.

Уроците, които са част от програмата на курсовете са в графика на съответния курс.

Ако се обучавате с ‘Абонамент за курс по немски език‘, можете да посещавате всички уроци в графика на курса по езика, който изучавате, както и уроците в останалите курсове в платформата. Влезте в курса по немски език и изберете ‘График на уроците‘. В седмичния изглед на графика ще видите всички уроци. За да посетите урок не е нужно да отбелязвате или запазвате урока, или да уведомявате учителя или Кабината – просто отивате на урока и влизате в него. Кликнете върху кутията на урока – около 10 мин. преди началото ще се появи бутона за вход – ‘Класна стая’. Натиснете бутона и ще бъдете препратени към приложението виртуална класна стая. Няма ограничение на броя уроци на живо, които можете да посетите в рамките на вашия абонамент.

Ако вашият абонамент е ‘Индивидуално обучение‘, вие ще разполагате с кредити в портфейла си, с които можете да посещавате отделни уроци от курса или да запазвате индивидуални уроци с избрани от вас учители. За да посетите урок в курс, отидете на програмата на курса, кликнете върху урока и заявете достъп. След като заплатите достъпа с кредити, около 10 мин. преди началото на урока ще се появи бутона за вход – ‘Класна стая’. Натиснете бутона и ще бъдете препратени към приложението виртуална класна стая. С абонамент Частни уроци има ограничение на броя уроци, които можете да посетите. В меню ‘Запазени‘ можете да видите всички бъдещи и изминали уроци, за които сте закупили достъп с вашите кредити.

С абонамент за курсовете на Кабината няма ограничения в броя уроци, които можете да посетите. Имате достъп до всички уроци във всички нива във всички курсове в платформата. Теоретично може по цял ден да сте в различни уроци във виртуалната класна стая (в Кабината се провеждат над 30 урока на ден.)

С абонамент за частни уроци имате ограничение в броя на уроците, които може да посетите. Заплащате достъп до всеки урок с кредитите от вашия портфейл. Кредитите могат да се използват и за създаване на индивидуални уроци.

Всички уроци в програмата на курса по немски език са по 60 минути. 

Стараем се да поддържаме малки групи от по няколко ученика. Когато в някой курс или ниво има повече ученици, добавяме допълнителни уроци. Можете да видите броя на участниците във всеки изминал урок след регистрация.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?