EL, а не LA … без да има разлика в смисъла

Ето още малко информация за начинаещите,  свързана с определителния член на испански език.

Съществителните имена от женски род, които започват с ударено а- или  ha- ,  в единствено число се употребяват с определителен член за мъжки род   EL, а не LA.

Тъй като те са от женски род,  в множествено число няма промяна и се използва  формата за женски род   LAS.

Когато между определителния член и съществителното име има прилагателно, се употребява формата за женски род  LA.

Ето няколко примера:

el agua –> las aguas  (вода)   – >  la fría   agua и т. н.

el  águila –> las águilas  (орел)

el alma –> las almas  (душа)

el ave –>  las aves  (птица)

el ala –> las alas   (крило)

el hacha –>  las hachas  (брадва)

el hambre –> las hambres   (глад)

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по испански език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?