Kabinata.com в BTV новините

Kabinata.com в BTV новините

Ефективно ли е езиковото обучение по интернет?

Изучаването на чужд език отдавна вече е излязло извън границите на класните стаи. Оказва се, че освен чрез курсове, чужд език можем да научим и във виртуалното пространство, с помощта на реални преподаватели.

Целия видео материал вижте на сайта на БТВ.

http://btv.bg/videos/?video_id=6914&section_id=1

РЕГИСТРАЦИЯ