Kabinata.com в BTV новините

Kabinata.com в BTV новините

Ефективно ли е езиковото обучение по интернет?

Изучаването на чужд език отдавна вече е излязло извън границите на класните стаи. Оказва се, че освен чрез курсове, чужд език можем да научим и във виртуалното пространство, с помощта на реални преподаватели.

Целия видео материал вижте на сайта на БТВ.

http://btv.bg/videos/?video_id=6914&section_id=1

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?