Лицензи, награди и признания

Лицензиран център за професионално образование

Кабината БГ, собственик на интернет сайта Kabinata.com е лицензиран център за професионално образование с лицензия издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерския съвет на Република България.

Национална агенция за професионално образование и обучение

Топ 50 на най-новаторските компании в света.

Kabinata.com е включена в топ 50 на най-новаторските компании в света.

Kabinata.com, е сред 20те международни компании, които работят със Световната банка за разширяване и интернационализиране на предлаганите от тях новаторски услуги.

Повече информация в Блога на Kabinata

Най-добра услуга, реализирана в интернет за 2009г.

През 2009г. онлайн езиковите курсове на Kabinata.com спечелиха първа награда за ‘Най-добра услуга, реализирана в интернет’ на Българските награди за уеб.