Етикет: антиними – I

Антоними – I

Антонимите са тези думи, които имат противоположно значение на дадената, напр. красив – грозен; удобен – неудобен. Както на български език, така и на испански език, антонимът или е дума с друг корен, или се образува от дадената чрез представки. Най-напред предлагам малко информация за образуването на  антоними с помoщта на представките: -in...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?