Етикет: изразяване на количество

Expressing quantity Изразяване на количество

HOW MUCH, HOW MANY, HOW OFTEN, HOW LONG, HOW FAR Когато искаме да зададем въпрос за количество, използваме how many, how much – колко. How many се използва за броими съществителни, а How much – за неброими съществителни. How many friends have you got? – Колко приятели имаш? How many sweets do you want? –...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?