Етикет: наречия

Наречия и прилагателни имена

Някои наречия имат същата форма , както съответното прилагателно, например: long, far, little, much, straight, low, fast, hard. Някои наречия имат две форми – една, която съвпада със съответното прилагателно, и друга, която завършва на -ly. Двете форми обикновено имат едно и също значение: The ship arrived safe(ly). She bought it cheap(ly). При следните наречия...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?