Етикет: фразеологични глаголи

Фразеологични глаголи

Ето едни от най-често употребяваните глаголи изискващи определен предлог в английския език. accuse someone of something „He accused her of stealing.“ agree with someone / something „I agree with you – you are absolutely right.“ agree to do something „She agreed to wait for him.“ agree on something „We’ve agreed on all the major points.“...

Phrasal verbs

Фразеологичните глаголи са доста трудна част от изучаването на английския  език (да не кажа една от най-трудните!!!). Няма лесен начин за научаването им. Те просто трябва да се заучават в изречения и да се използват по-често, за да не се забравят. Ето някои от тях заедно с примери за ваше улеснение. Успех!...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?