Етикет: english joke

Прилагателни, завършващи на -ing и -ed

В английския език прилагателните имена, завършващи с наставка –ing описват неща и ситуации. Напр.: The lecture was boring. Прилагателните имена, завършващи с наставка –ed описват чувства. Напр.: I felt very bored. -ed form -ing form annoyed annoying bored boring confused confusing embarrassed embarrassing surprised surprising worried worrying interested interesting Още статии за английска граматика Научете...

A joke

Here is what made my smile in this rainy morning: A man was pulled over for driving too fast, even though he thought he was driving just fine. Officer: You were speeding. Man: No, I wasn’t. Officer: Yes, you were. I’m giving you a ticket. Man: But I wasn’t speeding. Officer: Tell that to the...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?