angela3

Както винаги преподавателката е на ниво…Добро преподаване, помощ на нас-курсистите и добре подбрани теми за урока…Благодарим на Росита за помощта и към нас!!!

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?