dora27

Отличен урок! Всички занятия с г-жа Снежана Димитрова са много интересни и полезни. Упражненията и темите за разговор са добре подбрани, дава ни много допълнителна информация и знания.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?