miraslavcheva

Наистина много изчерпателно обяснен урок за условните изречения. До сега не бяхме поглеждали от тази им страна макар, че must и should също са модални глаголи. В упражненията и уроците примерите са само с would и едно изпуснато от Коце изречение ме провокира да разчепкаме темата. Надявам се да е била полезна за всички.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?