miraslavcheva

Благодаря на Коце за това, че ни обясни как може да отговорим по най-различни начини на зададените упражнения поставяйки се в подобна ситуация. Не само да отворим скобите и да дадем правилния отговор, а да се замислим, че в друг контекст отговорите биха били различни. Да добием увереност в използването на глаголните времена.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?