tonita64

He се усеща как минват двата учебни часа с Teacher Sheleen, поднася учебния материал с лекота,усвоих същността на фразеологичните глаголи, благодарение на многото примери, които ни даде!

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?