англицизми в немския език

Съществителните, заимствани от други езици, получават род, число и падежна флексия подобно на родните думи.

Много заемки са от среден род. За англицизмите обаче няма правило, по което да се определя родът им. Ето защо родът и множественото число на съществителните от английски произход трябва да се заучават наизуст.

der Job,- s, der Computer,-, der Shop,-s , der Support,-e, der Service,-s, der Song,-s, der Trend

das Bike,-s , das Date, -s,  das Meeting,-s,  das Ticket, -s, das Recycling, das Event

die Power, die Message, -s,  die News

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по немски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?