Глаголи с определен предлог

Предлозите в английския език имат по няколко различни значения, които в повечето случаи не съвпадат със значенията на съответните предлози в българския език, и това затруднява научаването им. В много случаи думите вървят с точно определен предлог. Ето някои от най-често използваните глаголи и предлозите към тях.

to accuse someone IN something – обвинявам някого в нещо

to aim AT something – прицелвам се в нещо, стремя се към нещо

to apologize TO someone FOR something – извинявам се на някого за нещо

to apply TO someone FOR something – обръщам се към някого за нещо, кандидатствам за нещо

to ask FOR – искам, моля за

to ask ABOUT – питам за

to assure someone OF something – уверявам някого в нещо

to beg FOR – моля за

to belong TO – принадлежа на

to beware OF – пазя се от, внимавам

to blame someone FOR something – обвинявам, държа някого отговорен за нещо

to charge someone WITH – обвинявам някого в

to confide /trust/ IN someone – доверявам се, вярвам на някого

to congratulate someone ON – поздравявам някого за

to consist OF – състоя се от

to correspond TO – отговарям, съответствам на

to count ON – разчитам на

to depend ON – завися от

to fail IN – провалям се в/на

to fear OF – страхувам, боя се от

to fear FOR someone – страхувам, боя се за някого

to feed ON – храня се с

to force something ON someone – натрапвам нещо на някого

to insist ON – настоявам на/за

to listen TO – слушам

to long FOR – копнея за

to occur TO – хрумва ми, идва ми наум

to persist IN – упорствам в

to prefer TO – предпочитам

to prepare FOR – подготвям се за

to refer TO – отнася се за

to rely ON – разчитам на

to remind someone OF – напомням на някого за нещо

to resort TO – прибягвам до

to succeed IN – успявам в

to suspect someone OF– подозирам някого в

to wait FOR – чакам

to wonder AT something – чудя се на нещо

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

2 коментара към “Глаголи с определен предлог”

  1. Изключително,полезна тема,…особено за начинаещи,като мен.
    Благодаря Ви ! : )

  2. темата е супер не само за начинаещи! на мен ми е слабо място. 😉 Благодаря!

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?