Да помолим … за вода

Както във всички езици, така и в испанския, изразяването на молба може да стане по различен начин – по-меко или по-заповедно.  На испански език, например, можем да поискаме чаша вода по следните начини:

1. ¡Un vaso de agua! – Чаша вода!

2. ¡Tráeme un vaso de agua, anda! – Донеси ми чаша вода, хайде!

3. ¡Que me traigas un vaso de agua! – Донеси ми чаша вода!

4. ¡Tráigame un vaso de agua, por favor! – Донеси ми чаша вода, моля!

 5. ¿Me puedes traer un vaso de agua? – Може ли да ми донесеш чаша вода?

6. ¿Te importa traerme un vaso de agua? – Би ли ми донесъл чаша вода?

по подобен  начин можем да използвам:

pasar la sal – подавам солта

pasar el cuchillo – подавам ножа

trаer pan – донасям хляб   и т.н.


Кой от тези начини на изразяване ще изберете зависи от вас, но надявам се сте наясно …. за да не ви отговорят “Донеси си сам водата!” е добре да използваме по-учтивите варианти – 4, 5. и 6.

РЕГИСТРАЦИЯ