Добавихме видео уроци и по испански

От тази седмица в системата за онлайн обучение на „Кабината“ са добавени видео уроци и по испански език (освен по немски и английски).

Те представляват видеозапис на обяснение с учебното съдържание от страна учителите на учебния материал, преподаван по дадения език.

Обучаващите се разполагат с възможността както да гледат и чуят теоретичен урок, ако са го пропуснали, така да го гледат повторно, ако пожелаят.

През март в системата ни беше добавен инструмент за учене на думи по испански език, в който може да бъде прочетено значението на една дума, да бъде чуто произношението й, курсистът да запише своето произношение и след това да го чуе и сравни с правилното. Всяка дума е илюстрирана с картинка.

В края на ноември бяха добавени видео уроци и по немски език, както и hot-spot тестове и инструмент за учене на думи също по немски.

Онлайн обучение в „Кабината“

Видео на онлайн упражнения от „Кабината“

Как изглежда виртуалната ни класна стая

 

РЕГИСТРАЦИЯ