Изразяване на количество – a few, few, a little, little

Думите за изразяване на количество (quantifiers) са важна част от граматиката в английския език. Изборът им зависи от съществителното, което описват.

Използваме a few в съчетание с бройни съществителни в множествено число. Напр.:

A few people came to the party.

Използваме a little в английския език в комбинация с небройни съществителни. Напр.:

There’s a little coffee left, if you would like some.

Можем да използваме също few и little (без „а”) за да означим, че дадено нещо е в значително по-малко количество. Напр.:

There’s little point in calling (= there’s not much point calling).

There were few people at the concert.

„A few” означава повече на количество от „few” и „a little” е повече на количество от „little”.Напр.:

Few people understand = not many people understand;

A few people understand = some people understand.

В разговорния английски език можем да кажем not many или само only a few вместо „few” и only a little или not much вместо „little”. Напр.:

„Not many people came to the party.” Или „Only a few people came to the party.”

„There was only a little petrol left in the car.” Или „There wasn’t much petrol left in the car.”

Сравнения

Сравнителната форма на few е fewer, а на little е less.

Използваме „fewer” за бройни съществителни в мн. ч. и „less” за небройни съществителни. Напр.:

There are fewer people here than last year.

He drinks less coffee than I do.

Изречението „There are less people here than last year” е граматически неправилно, тъй като „people” е бройно съществително име в мн. ч.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?