ЗНАЕМ ЛИ ПОНЯКОГА КАКВО КАЗВАМЕ – ПЪРВА ЧАСТ

ЗНАЕМ ЛИ ПОНЯКОГА КАКВО КАЗВАМЕ

На всички е известно, че в английския език има много думи които се изговарят по един и същи начин, но имат различен правопис, или изговорът им си прилича. Какво се получава ако сгрешим дори един звук от думата или изпишем неправилно една буква? Може да се получи съвсем друга дума, която понякога коренно променя смисъла на изречението. Открийте грешките в следните изречени, извадени от готварски рецепти! Във всяко изречение има по една грешка, която променя смисъла на цялото изказване и го прави забавно, интересно и уникално.

—First, heat up your pants really hot,
then add oil.

PANTS

[pænts]

1. n pl разг. панталони

PAN

[pæn]

I. 1. тиган, тава, тавичка, блюдо (на везни), чиния (на тоалетна)


—If you have time, you should suck the noodles for twenty minutes before you boil them.

NOODLE

[nu:dl]

I. n глупак, бунак

II. n обик. рl юфка

SUCK

[sʌk]

I. 1. суча, бозая, смуча (бонбон и пр.)

SOAK

[souk]

I. 1. кисна, накисвам, натопявам, мокря, намокрям, напоявам


—Add a little fresh black paper.

PAPER

[peipə]

I. 1. хартия, книга

PEPPER

[‘рерə]

I. 1. бот. чер пипер (Piper)


—Put the cabbage in salty water.
Then sit in the sink until the morning.

SIT

[sit]

1. седя


—Add two cups of flower.

FLOWER

[‘flauə]

I. 1. цвете, цвят

FLOUR

[‘flauə]

I. 1. брашно


—Next, chop all the vegetarians
into little pieces.

VEGETARIAN

[vedʒi’tεəriən]

1. вегетарианец

VEGETABLE

[‘vedʒitəbl]

I. 1. растителен

—Then add small feces of fish.

FEACES

[‘fi:si:z]

1. изпражнения

PIECES

[pi:s:z]

I. 1. парче, къс, отломка, откъслек (от книга и пр.)


—Don’t forget to insult the soup.

SALT

[sɔ:lt]

III. 1. соля, посолявам, насолявам, осолявам (u с away, down), давам сол на (животно)


—When you have finished cooking,
find a suitable bowel and eat it with chopsticks.

BOWEL

[‘bauəl]

1. чeрва

2. вътрешности, недра

BOWL

[boul]

I. 1. бокал, чаша

2. паница, купа

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?