Използване на About в английския език

Можем да използваме about в английския език със значението на „относно”.

 • I have heard all about it.
 • There is nothing we can do about it.
 • The great thing about her is that she never gives up.

Можем също така да използваме about в английския език със значението на „приблизително”. Със същото значение можем да използваме и around, но about е по-неофициално.

 • About six hundred people were present.
 • About half the people agreed.
 • Come round at about six.

Можем да използваме How about и What about в английския език за да правим предложения.

 • What about asking Tom?
 • How about leaving that for the time being?
 • What about a break?

What about (но не How about) може да се използва в английския език за по-искрени въпроси.

 • What about the workers? Have you thought about them?
 • What about the dog? What do we do with her?

Използваме about и on, когато говорим за обекта на дискусията. On използваме в официални ситуации.

 • They talked about the bad economic situation.
 • He gave a lecture on the economy.

About в английския език може да означава „тук и там” („here and there”).

 • She is always out and about.
 • He sits about doing nothing.
 • They go about interviewing the public.

Just about означава „почти”.

 • I have just about finished.
 • I have had just about enough of him and his patronizing tone.
 • The money we get will just about pay for the new equipment.

Be about to означава, че нещо е на път да се случи.

 • I am about to change jobs.
 • He is about to give in his resignation.
 • Please listen carefully. i am about to say something important.

Някои полезни изрази с използване на about:

no doubt about

 • There is no doubt about his ability but he doesn’t work well with other people.

bring about change

 • We need to bring about change quickly or the company will go bankrupt.

everybody is talking about it

 • Everybody is talking about the argument they had.

be asked about

 • I am often asked about how I became so successful.

speak to them about

 • You need to speak to them about this and make sure they never do it again.

anything I can do about it?

 • Is there anything I can do about my financial situation?

concerned about

 • i’m concerned about Simon. He is acting very strangely.

speculate about

We can only speculate about what happened. We will never know for sure.

about to change

 • I am not happy with what has been happening. I must warn you that things are about to change around here.

know a lot about

 • Ask Sally. She knows a lot about that.

talking about

 • What are you two whispering about?

known about

 • Little is known about what happened.

hear about

 • I know you have just been to Hawaii. I want to hear all about it.

keep your wits about you

 • Be very careful. There are lots of thieves around. Keep your wits about you.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

 

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?