‘Как да се изразя най-точно?’ продължение

Как да изразим полу- и среден е въпрос, на който ми се е случвало да отговарям доста пъти. Ето защо реших днес да се спра на него.

Основният начин, който се използва в английския език е с помощта на представки.

Първата такава е ‘mid’

midday- обед, пладне, обеден

midnight- полунощ,полунощен

midway- (по) средата на пътя

midsummer- средата на лятото

mid June- средата на юни

middle-aged- на средна възраст

middle-sized- със среден ръст

middle-weight- боксьор в срдена категория

 

Подобна представка е и ‘semi’

 

semi-educated- полуобразован

semi-opaque- полупрозрачен

semi-circle- полукръг

semi-official- полуофициален

semiconductor- полупроводник

semi-manufactured /goods/- полуфабрикати

 

Използва се също и ‘hemi’,

 

hemisphere- полукълбо

hemicycle- полукръг

 

както и ‘half’

 

half-brother- полубрат

half-circle- полукръг

half-price- половин цена

 

Много рядко и  ‘demi’

 

demigod- полубог

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?