Кога използваме EVERY и ALL

Every – всеки /всеки един по отделно/

All – всеки, всичко, всякакъв/всички заедно, вкупом/

Използваме EVERY + SINGULAR NOUN /съществително в ед.ч./

Every student doesn’t like homework.  –  Всеки  ученик не обича домашните.

Every country has a national flag.  –  Всяка страна има национален флаг.

Every person is important. –  Всеки един човек е важен.

Използваме ALL +PLURAL NOUN /съществително в мн.ч./

All students don’t like homework.  –  Всички ученици не обичат домашните.

All countries have a national flag.  –  Всички страни имат национален флаг.

All people are important. – Всички  хора са важни.

EVERY DAY and ALL DAY

EVERY DAY = ON ALL DAYS

Bill watches news every day. – Бил гледа новини всеки ден. /всеки  1 ден/

It ‘s raining every day this week.  – Вали всеки ден тази седмица. /от понеделник до неделя/

ALL DAY = THE COMPLETE DAY

Bill is watching news all day. – Бил гледа новини цял ден. /от началото до края на деня/

It’s raining all day. – Вали цял ден. /през целия ден/

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?