Образуване на сложни съставни думи в немския език

В  немския език  често се срещат думи, образувани от две и повече отделни думи. Родът и множественото число на новообразуваната дума се определят от последната дума в съчетанието.

Сложна съставна дума може да се образува от:

1.две  и повече съществителни имена : der Tisch + die Decke – die Tischdecke

das Haus + die Tür + der Schlüssel – der Haustürschlüssel

2.глагол + съществително име : warten + Zimmer – das Wartezimmer

rasieren + Apparat – der Rasierapparat

3.прилагателно +съществително: alt + Papier – das Altpapier

4. наречие + съществително: links + die Kurve – die Linkskurve

В 30% от сложните съставни думи се добавя част, която свързва останалите. Това може да бъде гласна – е  или- (e)s, (e)r или – en. За съжаление няма утвърдено правило, кое съчетание или гласна точно се използва в кои от думите. Най-често обаче се изпозва e (s ) при образуването на сложните съставни думи.

lesen + die Brille – die Lesebrille, das Badezimmer

der Hund + die Hütte – die Hundehütte

die Geburt + der Tag + das Geschenk – das Gebutstagsgeschenk

die Gesundheit + der Minister – der Gesundheitsminister

die Schwangerschaft + der Test – der Schwangerschaftstest

der Student + der Ausweis – der Studentenausweis

die Straße + die Bahn – die Straßenbahn

В случаите, когато се добавя -er,  едната от думите в новообразуваната сложна дума  е  в  мн. число.

das Kind + das Zimmer – das Kinderzimmer 

das Wort + das Buch – das Wörterbuch

И още един пример за сложна съставна дума:

die Mehrzweckhalle

die Nummernschildbedruckungsmaschine

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по немски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?