Обща европейска езикова рамка

Както в английския така и в немския език нивата за владеене на езика по европейската езикова рамка са:

елементарно използване на езика: А1 и А2

самостоятелно използване на езика В1 и В2

компетентно използване на езика С1 и С2

В Ниво А1 трябва да разбирате и използвате обикновени изрази и прости изречения, насочени към задоволяване на конкретни потребности. Да можете да се представите и да представите другите както и да задавате въпроси на събеседника си отнасящи се до него – напр: къде живее, кого познава, какво притежава – и също така да отговаря на подобни въпроси.Да можете да водите обикновен разговор, ако партньорите говорят бавно и ясно и проявяват готовност да помогнат при затруднения.

В ниво А2 трябва да можете  да разбирате изречения и често използвани изрази, които са свързани с ежедневния живот (напр. информацията за себе си и семейството, пазаруване, работа, местоживеене ). Да можете да се ориентирате в обикновени, рутинни ситуации и да обменяте информации за познати и обичайни неща. Да можете да опишете с прости езикови средства собствен произход и образование, местоживеене и нещата във връзката с непосредствени потребности.

В ниво В1 трябва да можете да разбирате основната мисъл, когато се говори на книжовен език и става дума за познато съдържание (напр. работа, училище, свободното време и.др.). Да можете да се справяте в ситуации по време на пътувания из страните на немскоезичната общност. Да можете да се изразявате смислено по познати теми и лични интереси, да говорите за събран опит и събития, да изразявате мнения, да описвате очаквания и цели, както и да се аргументирате  накратко и да обяснявате.

В ниво В2 трябва да можете  да разбирате основното съдържание на сложни текстове по конкретни и абстрактни теми, а също и на специализирани текстове от своята област. Да можете да разговаряте спонтанно и гладко с германци, както и да се изказвате ясно и детайлно по широк кръг от теми. Да можете да обясните  становището си по някой актуален въпрос и да представите предимства и недостатъци на различни опции.

В ниво С1 трябва да можете  да разбирате сложни, по-дълги текстове и да схващате  имплицитното значение. Да можете да се изразявате спонтанно и гладко, без да създавате впечатление че търсите думи. Може успешно и гъвкаво да използвате езика в обществения и професионален живот, както и да използвате езика ефикасно и гъвкаво по време на обучение и следването. Да можете да се изказвате ясно, структурирано и обширно по сложни теми и въпроси и да използвате при това адекватно различни средства за изграждане на собствен текст.

В ниво С2 трябва да можете без усилие да разбирате писани и говорени текстове. Да можете да обобщавате информации от различни писмени и устни източници и да давате обосновки и пояснения в свързан текст. Да можете да се изразявате спонтанно и много гладко и точно също и в комплексни ситуации. Да можете да диференцирате  значения и да изразявате и най-фини нюанси.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по немски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?