Определителни и неопределителни съставни наречия

Определителните съставни наречия (relative clauses), наричани в английския език още dentifying relative clauses или restrictive relative clauses, предоставят детайлна информация, определяща даден израз.

Определителните съставни наречия не се поставят в кавички.

Представете си напр., че Том е в едно помещение с пет момичета. Едно от тях разговаря с него и Вие питате Ваш приятел дали познава момичето. В този случай съставното наречие определя кое от петте момичета имате предвид.

Do you know the girl who is talking to Tom?

Определителните съставни наречия често са използвани и в определения.

A seaman is someone who works on a ship.

Обективните местоимения в определителните съставни наречия може да бъдат пропускани (изречение със съставно наречие без относително местоимение се нарича контактно – Contact Clause).

The boy (who / whom) we met yesterday is very nice.

Непределителните съставни наречия (relative clauses), наричани още non-identifying relative clauses или non-restrictive relative clauses предоставят допълнителна информация за дадено нещо, но без да го определят.

Непределителните съставни наречия се поставят в кавички.

Представете си напр., че Том е в едно помещение с едно момиче. Двамата разговарят един с друг и Вие питате някого дали познава момичето. В този случай съставното наречие е неопределително, защото е очевидно какво имате предвид.

Do you know the girl, who is talking to Tom?

В неопределителните съставни наречия who/which може да не бъдат замествани с that. Необходимо е да бъдат допълнителни местоимения.

Jim, who/whom we met yesterday, is very nice.

Как да съкращаваме съставни наречия

Съставните наречия с who, which и that като местоимение в ролята на подлог, може да бъдат замествани с причастие.

I told you about the woman who lives next door. – I told you about the woman living next door.

Do you see the cat which is lying on the roof? – Do you see the cat lying on the roof?

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?