Относителни местоимения – relative pronouns

Относителните местоимения (relative pronouns) в английския език свързват съставното наречие (relative clause) в изречението. Наричат се „relative“, защото свързват (relate) думите, които  определят.

Напр.:

  • The person who phoned me last night is my teacher.

В дадения пример „who“

  • се отнася към човека („person”), който определя и
  • въвежда съставното наречие „who phoned me last night“.

Относителните местоимения в английския език са пет:

  • who;
  • whom;
  • whose;
  • which;
  • that.

Who (подлог) и whom (допълнение) са за хора.

Whose е за притежание.

Which е за неодушевени предмети.

В неопределителните (non-defining) съставни наречия that се използва за неодушевени предмети.

В определителните (defining) съставни наречия that може да бъде използван и за неодушевени предмети, и за хора.

Relative Pronoun
Use
Example
who
subject or object pronoun for people
I told you about the woman who lives next door.
which
subject or object pronoun for animals and things
Do you see the cat which is lying on the roof?
which
referring to a whole sentence
He couldn’t read which surprised me.
whose
possession for people animals and things
Do you know the boy whose mother is a nurse?
whom
object pronoun for people, especially in non-defining relative clauses (in defining relative clauses we colloquially prefer who)
I was invited by the professor whom I met at the conference.
that
subject or object pronoun for people, animals and things in defining relative clauses (who or which are also possible)
I don’t like the table that stands in the kitchen.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?